Horoskop Seks i miłość w horoskopie

Słońce w aspekcie harmonijnym z Wenus w horoskopie porównawczym

Słońce z Wenus – horoskop porównawczy

Słońce i Wenus w korzystnym oddaleniu od siebie wyrażają większe lub mniejsze współbrzmienie w sprawach sercowych.

Jest to aspekt miłości,

obaj partnerzy pragną dla drugiego tego, co najlepsze, chcieliby odnaleźć z nim szczęście, instynktownie wyczuwają, że rodzaj harmonii, jakiej sami szukają, zgadza się również z oczekiwaniami partnera.

Aspekt ten okaże się pomocny nawet w kontaktach związanych z prowadzeniem interesów, gdzie każdej ze stron zależeć będzie na tym, by w żaden sposób nie naruszyć harmonijnych stosunków.


Horoskop porównawczy Słońce i Wenus

Bardziej widoczne działanie tej konstelacji ma miejsce, gdy właścicielem Słońca jest mężczyzna, a właścicielką Wenus kobieta. Wenus w horoskopie kobiety mówi o tym, jakie wrażenie wywiera ona wobec płci przeciwnej, tak, więc połączenie tej planety ze Słońcem wskazywałoby na sytuację wręcz idealną, na spotkanie wymarzonego partnera.

Silniejsze oddziaływania seksualne mogą mieć już tylko aspekty Wenus i Marsa.

Ale nie znaczy to, że jest to aspekt typowo erotyczny, ponieważ większą rolę odgrywa tu zasada harmonijnej zgodności. Nie brak w nim jednak pierwiastków zmysłowości, a więc także i tu spodziewać się można gorących, namiętnych uczuć. W przypadku sekstylu ta siła łącząca obu partnerów będzie trochę słabsza, ale ciągle jednak na tyle silna, by myśleli oni o sobie przyjaźnie i z sympatią, czy też by mogli przeżyć razem przyjemne chwile.

Naturze tego harmonijnego aspektu odpowiada też wspaniałomyślność i szczodrość partnerów, to, że chętnie wydają oni na siebie pieniądze, wzajemnie się obdarowują, pozwalają sobie na zbytki, że dążą do życia w luksusie, jakby chcąc w pełni wykorzystać to, co ten aspekt ofiaruje: szansę na wspólne smakowania życia.

Alexander von Pronay