Tranzyty Tranzyty Urana

Tranzyt Uran do MC

W trakcie tranzytów Urana w naszym życiu następują niezwykłe wydarzenia. Nie jest to jednak zła energia, a jedynie niespodziewana. Uran szybko niszczy sztywne struktury i wprowadza nowe, dużo korzystniejsze.

Tranzyt Urana przez Medium Coeli

oznacza zmiany w temacie zawodowym. To jakie to będą zmiany wszystko zależy od aspektu oraz horoskopu urodzeniowego i podatności osoby na niespodziewane wydarzenia. Przy Uranie wiemy jednak, że będą to zmiany nagłe, a nie zaplanowane.

Trygon Urana do MC jest to okres, kiedy można dokonać twórczych zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Możemy otrzymać nagłe propozycje w radykalnie nowych kierunkach niż dotychczasowe. Oczywiście z największym prawdopodobieństwem mogą być to zmiany na dziedzinę rządzoną przez Urana czyli takie dziedziny, jak technika, elektronika, nauka, komputery, a także astrologia.Nasze społeczeństwo nie jest przyzwyczajone do zmiany branży, zawodu w trakcie trwania już zawodowego życia. Dlatego wszystkie tranzyty Urana, więc również aspekty Urana do MC są zazwyczaj odbierane jako stresujące. Choć nie tak bardzo, jak tranzytujący Uran do natalnej Wenus.
W trakcie tranzytu Urana do MC będą przyciągać nas nowe dziedziny zupełnie odmienne od tego, co robiliśmy wcześniej. Warto podążyć za tą energią, ponieważ są to rzeczy, które powinniśmy robić, które pozytywnie wpłyną na nasz rozwój. Nie musi to być od razu zmiana zawodu, może to być nowe hobby, które będzie dla nas bardzo ważne na wiele lat. Nowy kierunek powinien być zgody z prawem i etyką – trzeba na to tylko zwrócić uwagę.