Planety Tranzyty Tranzyty Marsa

Tranzytujący Mars

Energia Mara

Tradycyjnie rozpatrywany, jako planeta wytwarzająca zło. Jednak to nie jest tak, chociaż jak to mam miejsce z każdą inną planetą, jeżeli energii Marsa pozwoli się działać ekstensywnie, efekty tego mogą być ciężkie. Lecz zwykle nie należy obawiać się tranzytującego Marsa, bowiem w rzeczywistości jego energia jest witalną częścią życia.
Mars jest planetą energetyczną. W szczególności rządzi energią, którą jednostka wykorzystuje do podtrzymywania siebie w obliczu nacisku ze strony środowiska.

Energia Marsa mówi: „To jest właśnie to, czym jestem i nie mogę istnieć inaczej” – i przygotowuje jednostkę do walki.

O ile jest to konieczne do utrzymania pozycji. Oczywiście nikt nie posiada indywidualności bez tej energii. Jest to podstawowa część napędu Ego i ten, u którego ta energia jest słaba ma słabą osobowość.

Mars w horoskopie

Osoby ze słabym Marsem w horoskopie często robią rzeczy, które przypisuje się silnemu Marsowi. Takie jak ekstremalnie zadziorne kłótnie, irytujące lub argumentatywne postępowanie. Takie osoby powinny systematycznie upewniać się w tym, że są silne, co byłoby zupełnie niepotrzebne, gdyby naprawdę były silne. Jest jednak prawdą, że osoba z silnym Marsem będzie prawdopodobnie dominująca.

Tranzytujący Mars – uzewnętrznienie

Mars jest także związany z pracą i energią fizyczną. Tranzytujący Mars wyznacza dzień, w którym czujecie się energicznie i pełni wigoru. W rzeczywistości jedną z dróg unikania gorących dysput lub argumentowania, co jest oznaką źle działającej energii Marsa jest mieć wiele trudnej pracy do zrobienia.

Tranzytujący Mars – negatywne strony

Negatywne strony Marsa najczęściej manifestują się wówczas, gdy nie ma innego ujścia dla jego energii. Tranzytujący Mars aspektuje każdą planetę w Twoim horoskopie. Obszary życia odnoszące się do tej planety będą silę energetyzować.
[iconheading type=”h4″ style=”glyphicon glyphicon-triangle-right” color=”#1e73be”]Gdy Mars tranzytuje Wenus poszukujesz miłości fizycznej.[/iconheading] [iconheading type=”h4″ style=”glyphicon glyphicon-triangle-right” color=”#1e73be”]Gdy Mars tranzytuje Merkurego poszukujesz aktywności umysłowej.[/iconheading]

Ale jest w tym coś więcej. Gdy Mars tranzytuje planetę Twój napęd Ego włącza prawdopodobnie w siebie energię przypisywaną tym planetom. Będziesz się starał ustawić swą indywidualność w kierunku innych ludzi poprzez ujścia, odnosząc się do tej planety. To może spowodować konflikt z innymi, jeżeli energia odbierana jest zbyt silna lub napotyka poważny opór ze strony innych.
Oczywiście nie ma nic złego w dobrej walce, jeżeli służy ona jakimś dobrym celom. Walka jest także drogą poznania swych własnych siłę w sensie interpersonalnym.

Tranzytujący Mars – domy

Ponieważ Mars tranzytuje każdy dom, sprawy tranzytowanego domu uaktywniają się podobnie jak tranzytowanej planety. W tym czasie będziesz bardziej aktywny lub będziesz się chciał sprawdzić poprzez sprawy tego domu. Tu również może wystąpić konflikt z innymi ludźmi w tych obszarach Twego życia.

Tranzytujący Mars – niebezpieczeństwa

Jednym rzeczywistym niebezpieczeństwem związanym z tranzytującym Marsem jest to, że jego energia, gdy jest sublimowana na poziomie fizycznym może oznaczać wypadki, szczególnie ze strony pożarów i chorób związanych z gorączka i zakażeniami. Często jest to wynikiem sfrustrowanej energii Ego, którą tłumisz w sobie. Musisz się uczyć wyrażać swe urazy i gniew, ponieważ są one nieodłączną cechą twej istoty, nie urażając jednak innych.