Tranzyty Tranzyty Saturna

Tranzytujący Saturn kwadratura natalny Saturn

Jest to okres krytyczny, w którym różne aspekty twego życia i doświadczenia będą testowane, szczególnie te, które zaczęły być ważne około 7 lat temu. Najczęściej ten tranzyt jest doświadczany jako kryzy tożsamości, w którym pytasz siebie co robisz.

Możesz przeżywać w tym czasie kryzys zaufania, bojąc się, że zaangażowałeś się w jakiś kierunek działań, który na będzie dobry na dłuższą metę. W ciągu tego tranzytu będziesz myślał o wszystkich długoterminowych trendach w twoim życiu i będziesz je kwestionował.Inni ludzie mogą robić ci trudności szczególnie w dziedzinie zawodowej. Pracodawcy i przełożeni mogą się zastanawiać czy jesteś właściwą osobą do pracy na tym stanowisku. Wiele przeszkód, kłopotów może blokować twoje ambicje zawodowe, na przeszkodzie będzie stał opór szefów, trudności finansowe. Na osobę mogą być nałożone dodatkowe obowiązki zawodowe jak i domowe.

Jest to czas testowania i wszystko, co przejdzie ten test jest tego warte i będzie lepsze. Rzeczy, które nie przetrzymają tego testu są do wyrzucenia.