Tranzyty Tranzyty Saturna

Tranzytujący Saturn kwadratura do Słońca

Tranzyty Saturna

Tranzyty Saturna reprezentują okres krytycznego rozwoju. Różne czynniki w świecie zewnętrznym będą stawiać silne wyzwania i może się wydawać trudne utrzymać swobodę działania w czymkolwiek, co starasz się robić.

Możesz się czuć niezwykle zniechęcony w tym okresie, ponieważ Twoja witalność jest w najniższym punkcie. Lepiej jest nie walczyć zbyt mocno przeciwko wszelkim przeciwnościom losu, które wychodzą teraz w Twoje życie. Cierpliwość i wytrwałość przeniosą Cię przez ten okres, zanim Twój poziom energii się zwiększy.Twoi zwierzchnicy tacy jak rodzice, pracodawcy czy przedstawiciele władzy mogą poddawać Cię ciężkim próbom współpracy. Możesz uważać, że nie są przychylni Twoim planom czy propozycjom, że tłumią twe wysyłki. Jest wskazane działać ostrożnie, aby ich nakłonić do Twojego punktu widzenia. Nie cofaj się przed konfrontację, ale i nie walcz na ślepo, bo wtedy osiągniesz tylko porażkę.

Ten okres Twojego życia jest bezpośrednio związany z okresem z przed 7 lat, okresem nowych początków. Zadanie, które wówczas podjąłeś przechodzi teraz pierwszy główny kryzys.

Ten tranzyt jest szczególnie trudny ze względu na fakt, że wiele z tych zadań, czy projektów szło całkiem dobrze i bieżąco trudności wydaję się zupełnie nieoczekiwane.

Tranzyty Saturna to okres próby

Okres, który pokaże czy te nowe początki były czegoś warte, czy nie. Prawdopodobnie wszystko co jest nieważne w Twoim życiu zostanie zakończone. Będziesz prawdopodobnie uważał to za błąd. Nie będziesz mógł jednak być świadomy od razu, że to się stało, szczególnie jeśli nie zwracałeś na to pilnej uwagi. Jeżeli będziesz się starał uratować coś, co nie jest warte ratunku, wygłupisz się tylko, myśląc, że to jest istotne, ale tak myśleć możesz tylko do czasu opozycji tranzytującego Saturna do Słońca, która nastąpi za około 7 lat. Wówczas konsekwencje staną się niszczycielsko jasne i bardzo bolesne.
Byłoby dobrze, gdybyś był tego świadomy teraz, żebyś mógł zapobiec stratom, zanim z biegiem czasu staną się naprawdę wielkie. Skoncentruj się korzystnych obszarach Twego życia tak, abyś mógł doprowadzić do szczytowych osiągnięć w końcu tegoż siedmioletniego okresu.

Twoje ambicje mogą być teraz pokrzyżowane, lecz bądź cierpliwy i upewnij się czy kierunek jest prawidłowy. Jeśli tak, to tranzyt Saturna będzie raczej próbą, a nie klęską. Nawet jeżeli to jest klęska możesz osiągnąć wiele poprzez przeniesienie swojej energii na bardziej produktywne obszary Twego życia.
Tranzyty Saturna mogą być bardzo ważne dla Twojego zdrowa. Jedną z oznak nienależytego działania jest złe zdrowie. Nawet jeśli jest dobrze, nie masz najlepszej energii i wigoru przy tym tranzycie. Jeżeli nie jesteś ostrożny możesz przejść szereg załamań zdrowia szczególnie w systemie naczyń wieńcowych serca. Staraj się dokonywać zmian w Twoim życiu, które pomagają poprawie zdrowia.
Opis oparty na książce Roberta Hand „Planets in Transit”.